Actueel

Cogmed intervisiedag

Clemens Nijenkamp is op vrijdag 16 mei op de Cogmed intervisiedag geweest.
Hier zijn ervaringen tussen Cogmed coaches uit het hele land uitgewisseld.
Ook zijn nieuwe onderzoeksresultaten toegelicht die de werking van de Cogmed werkgeheugentraining onderstrepen.
Verder is de nieuwe Nederlandse website gelanceerd, neem hiervoor een kijkje op www.cogmed.nl.
Al met al was het een intensieve, maar vooral leerzame en inspirerende dag!

cogmedlogo-jpg
 

Afscheid Mariette de Klerk-Verbeek

Na een dienstverband van ruim drie jaar gaat ontwikkelingspsychologe Mariette de Klerk-Verbeek ons met ingang van 1 juni 2014 helaas verlaten. Zij gaat verhuizen naar Zeeland om daar samen met haar man en zoontje een nieuw bestaan op te bouwen.
Mariette heeft in deze periode haar sporen bij Instituut Nijenkamp duidelijk verdiend op het gebied van de eerstelijnspsychologie en wij laten haar daarom met lede ogen gaan.
Mariette, heel erg bedankt voor je deskundige en betrokken uitvoering van je taken!
De werkzaamheden van Mariette worden overgenomen door de collega’s Bernice Bolscher (orthopedagoog-generalist) en Michelle Koopman (psycholoog/orthopedagoog)

Certificaat NIP

Het certificaat van de kwaliteitsvisitatie van het Nederlands Instituut van Psychologen is binnen!foto nip

In de periode september 2013 tot en met januari 2014 heeft Clemens Nijenkamp deelgenomen aan de visitatie van de sector Gezondheidszorg van het NIP.
De deelname aan deze visitatie is vrijwillig. Wij hebben dit gedaan om op deze manier verantwoording af te leggen aan onszelf, onze cliënten, de maatschappij en de wetenschap. Door deze visitatie hebben wij onze praktijk tegen het licht gehouden en hebben wij bekeken waar wij nog eventuele verbeteringen uit kunnen voeren.
Enkele citaten uit het visitatieverslag: Dossiers zijn overzichtelijk ingericht en goed overdraagbaar.
In grote meerderheid zijn collega’s en verwijzers (zeer) tevreden met overlegmogelijkheden, deskundigheid, vakbekwaamheid en rapportering.
(Oud-)cliënten zijn (zeer) tevreden over de praktijkorganisatie, behandeling en bejegening. Een verzorgd en prettig pand.

Wij zijn trots op het resultaat en we zullen ons blijven inzetten om onze kwaliteit op een zo hoog mogelijk niveau te handhaven!

Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie

In januari heeft de hervisitatie plaatsgevonden van onze praktijk voor dyslexie diagnostiek en behandeling.
Een medewerkster van een onafhankelijk keuringsinstituut is bijna een gehele dag bij ons op bezoek geweest om onze procedures en diagnostiek- en behandelprocessen te beoordelen.
Een pittig proces, maar we zijn blij dat deze ‘herkeuring’ zo grondig plaatsvindt zodat het keurmerk ook daadwerkelijk ergens voor staat!
Het resultaat van de hervisitatie is dat wij het keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie weer voor de komende drie jaar hebben ontvangen en daar zijn we best trots op!

Informatiemarkt in de Week van passend onderwijs

dag po-1Tijdens onze informatiemarkt op woensdag 26 maart jl. hebben we informatie gegeven over verschillende diensten die wij bieden ter ondersteuning van Passend Onderwijs. Deze markt is bezocht door ouders, leerkrachten en remedial teachers.
Zelfs vanuit Duitsland is belangstelling getoond!
De meeste mensen kwamen met gerichte vragen over specifieke onderwerpen, anderen wilden zich juist wat breder oriënteren.

Wij zullen in de toekomst zeker nog eens zo’n markt organiseren en hopen zo nog veel meer mensen in hun informatiebehoefte te voorzien.

Het boek van onze ‘Deel en winactie’ is met behulp van loting gewonnen door Anne-Marie Been.
Anne-Marie, van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs!
Het boek komt naar je toe.    
dag po-2

Aanpassing protocol vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie

Keurmerk KDUit de nieuwsbrief van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (voorjaar 2014) blijkt dat de toelatingseisen zijn aangepast.
Er staat vermeld: 
‘In protocol 1.0 wordt uitgegaan van 3 keer E-scores terwijl het protocol 2.0 uit gaat van of 3 keer een E-score of EDE. In beide gevallen moet 2 x 12 weken een interventie hebben plaatsgevonden.’

Deze informatie is natuurlijk verwerkt in onze checklist waar u alle eisen kunt nalezen (http://www.nijenkamp.nl/algemene-informatie/downloads/doc_download/4-checklist-vergoedingsregeling-dyslexie.html).

Enthousiaste reacties informatiebijeenkomsten iPad en dyslexie!

Foto informatiebijeenkomst 5-3-14 websiteOp 5 en 12 maart 2014 hebben wij een informatiebijeenkomst georganiseerd voor interne begeleiders en leerkrachten van de scholen van de leerlingen die bij ons in dyslexiebehandeling zijn. De bijeenkomsten gingen over de inzet van de iPad bij kinderen met dyslexie. Dionne en Milou, twee van onze orthopedagogen, hebben diverse remediërende, compenserende en motiverende apps toegelicht die gericht zijn op lezen en spellen. De aanwezige leerkrachten, intern begeleiders en leesspecialisten waren erg enthousiast over de mogelijkheden voor hun leerlingen. Het waren interactieve bijeenkomsten waarin ook onderling veel informatie over de inzet van de iPad is uitgewisseld.

Net als de informatieavonden voor de ouders over de iPad en dyslexie waren ook deze bijeenkomsten een succes!

 

Week van Passend Onderwijs

passend onderwijs

In de Week van passend onderwijs willen wij graag laten zien hoe wij leerlingen, ouders en scholen kunnen ondersteunen bij het bieden van Passend Onderwijs.
Wij nodigen u daarom uit voor onze informatiemarkt op woensdag 26 maart a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur, op de tweede verdieping van ons instituut. Onderwerpen die in elk geval aan bod komen zijn: 

  • behandeling voor kinderen met sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen (bijv. faalangst, pesten, sociale vaardigheidstraining) 
  • Cogmed (werk)geheugentraining
  • het (voor)traject van de dyslexievergoedingsregeling
  • het gebruik van de iPad voor kinderen met dyslexie
  • studiebegeleiding met orthopedagogische ondersteuning
  • coaching van leerkrachten

Meer weten?

Met vragen over ons Open Huis kunt u terecht bij Instituut Nijenkamp, tel. 0546-538 500 (contactpersoon Nicole Boertien, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Meer informatie over de Week van passend onderwijs vindt u op www.passendonderwijs.nl/week-van-passend-onderwijs.
Hier vindt u ook een overzicht van alle scholen en samenwerkingsverbanden die meedoen aan de Week van passend onderwijs.
Informatie over passend onderwijs, praktijkvoorbeelden en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op www.passendonderwijs.nl

Voorlichtingsochtend intern begeleiders

Op 9 januari 2014 hebben wij een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over enkele nieuwe diensten die wij met ingang van januari 2014 aanbieden. Mariette, een van onze psychologen, heeft voorlichting gegeven over de faalangstreductietraining voor  leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool en leerlingen in het voortgezet onderwijs. Nicole, orthopedagoog en leerkrachtcoach, heeft in haar inleiding verteld over onze werkwijze bij het coachen van leerkrachten in het basisonderwijs. Tot slot hebben onze remedial teachers Arina en Mirjam uitgelegd hoe de cursus 'spelend rekenen 1' in elkaar steekt. Er waren internbegeleiders aanwezig uit verschillende delen van onze regio. Zij reageerden enthousiast op de voorlichting en gegeven het feit dat er nog geruime tijd werd nagepraat, is er ook onderling veel informatie uitgewisseld. Al met al een ochtend die voor herhaling vatbaar is!