Actueel

Rekendag; uitdaging of probleem?

Gisteren was ‘de grote rekendag 2015’. Als uw kind verteld heeft over de opdrachten over meetkunde, dan heeft de school vast deelgenomen aan deze dag.
Hopelijk zorgt dit voor veel plezier en uitdaging. Als de grote rekendag voor onzekerheid en frustratie zorgt, kan het zijn dat rekenen erg lastig is voor uw kind of leerling.
Wij kunnen via onderzoek en/of remedial teaching extra hulp bieden. Neem contact met ons op voor verdere mogelijkheden.

rekendag

Voorjaarsvakantie

voorjaarvakantie

Het team van Instituut Nijenkamp wenst iedereen een

fijne voorjaarsvakantie.

 

Up-date transitie jeugdzorg (dyslexie en GBGGZ)

Vanaf 1-1-2015 is de transitie jeugdzorg een feit.
Voor onze cliënten/leerlingen is er, behalve het feit dat de vergoeding nu via de woonplaatsgemeente loopt, niets veranderd. 
Voor de dyslexiezorg geldt nog steeds dat de school het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie moet onderbouwen en dat wij vervolgens beoordelen of het leerlingdossier ontvankelijk kan worden verklaard (op basis van het daarvoor geldende protocol).
Daarna wordt de leerling aangemeld bij de betreffende gemeente en zal de gemeente een toestemmingsbeschikking afleveren waarna de zorg kan beginnen.
De aanmelding voor de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg zal in het algemeen via de huisarts plaatsvinden.
Let op: alleen in het geval van een onderbouwd vermoeden van een DSM-IV stoornis kan vergoeding plaatsvinden,
de huisarts zal in de verwijzing hier dan ook specifiek naar moeten verwijzen.
Verder is aanmelding via het zorgloket van de gemeente mogelijk.
Voor vragen over bovenstaande kunt u natuurlijk ook altijd even contact met ons opnemen!

Geslaagde dag op de NOT

NOT1Afgelopen zaterdag is het team van Instituut Nijenkamp afgereisd naar Utrecht voor de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling.
Erg boeiend om te zien wat de onderwijsmarkt te bieden heeft.
Wij zijn teruggekeerd met nieuwe, uitdagende materialen en ideeën.
Ook is onze bibliotheek weer aangevuld met leuke leesboeken voor onze leerlingen.
Kortom, het was een geslaagde dag!

De Nationale Voorleesdagen 2015

De nationale voorleesdagen zijn weer van start gegaan.
Van 21 januari t/m 31 januari staat het plezier en het belang van het voorlezen bij kinderen centraal.
Op onderstaande site staan leuke (prenten)boekentips, kortingsacties en leesnieuwtjes:
http://www.nationalevoorleesdagen.nl  
Neem voor informatie over het belang van het voorlezen ook eens een kijkje op de volgende website:
http://jaarvanhetvoorlezen.nl/over-voorlezen/

Toetsen: wel of geen voorleessoftware?

Begrijpend lezen is lastig als je het technisch lezen onvoldoende beheerst. Kinderen met ernstige dyslexie werken vaak met de computer.
Voorleessoftware leest teksten voor, zodat de kinderen alle ruimte en energie hebben om de tekst te begrijpen.
Mag dit ingezet worden bij toetsen zoals de Cito toets begrijpend lezen? Hierover krijgen we regelmatig vragen.
Er is veel onduidelijkheid over het gebruik van de ICT-hulpmiddelen tijdens het afnemen van deze toetsen. 
Om meer duidelijkheid te verschaffen en een antwoord op deze vragen te bieden, hebben Cito, Stichting Dyslexie Nederland en Masterplan Dyslexie samen een document voor u opgesteld.
U kunt dit hier lezen.

Feestdagen

kerstman.jpg
De medewerkers van Instituut Nijenkamp wensen alle leerlingen en hun ouders
fijne feestdagen en een gelukkig en leerzaam 2015!
 
 
 
 

Studieochtend team orthopedagogiek

Op woensdag 26 november heeft het team van de orthopedagogiek een studie-ochtend gevolgd.
Het eerste gedeelte van de ochtend heeft de heer Onno Rueck, optometrist, een interessante lezing
gegeven over het verwerken van informatie die via onze ogen bij ons binnenkomt.
We hebben geleerd welke problemen zich voor kunnen doen, op welke signalen
wij moeten letten en welke adviezen wij ouders en kinderen hierover kunnen geven.
 
Het tweede deel van de ochtend heeft onze collega Michelle ons bijgepraat over de nieuwste versie van het
computerprogramma Kurzweil, naar aanleiding van de door haar gevolgde cursus.
De nieuwste mogelijkheden van het programma zijn besproken.
Naast de bij ons bekende compenserende mogelijkheden van dit programma, heeft de nadruk nu meer
gelegen op het inzetten van het programma tijdens het oefenen van het lezen en spellen.
We hebben veel leuke ideeën opgedaan
en hebben er zin in om dit de komende tijd met onze leerlingen in de praktijk toe te passen!
IMG 0150