Actueel

Afscheid Dionne

Na een dienstverband van 8 jaar (9 als we haar stage bij ons meerekenen), gaat onze collega Dionne Kreuwel ons verlaten om per 1 oktober op de afdeling medische psychologie van het ziekenhuis in Almelo te gaan werken.
We laten haar gaan met gemengde gevoelens: dankbaar voor alles wat ze voor de ontwikkeling van Instituut Nijenkamp heeft betekend, maar ook wel bedroefd omdat we nu zonder haar verder gaan.
 
Beste Dionne, wij wensen je heel veel succes in je nieuwe werkkring, ze krijgen daar een kanjer!

Ouders leerlingen dyslexiebehandeling tonen tevredenheid met een 8,9!

 
Uit een enquête die wordt ingevuld door ouders van kinderen die vanuit de dyslexievergoedingsregeling dyslexiebehandeling volgen bij Instituut Nijenkamp blijkt dat zij erg tevreden zijn over de kwaliteit van behandelen, de mate van betrokkenheid en de vooruitgang van hun kind.
Zij beoordelen onze dyslexiebehandeling met een 8,9!
Wij zijn erg trots op dit mooie cijfer en zetten ons elke dag met z'n allen in om dit te waarborgen!

Dyslexie bestaat wèl!

 
Dyslexie is voor een groot gedeelte het gevolg van slecht onderwijs zeggen de hoogleraren Bosman, Vernooy en Maasen in o.a. de Tubantia van 9 februari. In NOS radio en tv journaals worden deze uitspraken gelukkig genuanceerd.
Door wetenschappelijk onderzoek weten we dat ongeveer 4% van de schoolkinderen last heeft van dyslexie door een neuro-biologische oorzaak. We kunnen deze oorzaak van dyslexie door grondig onderzoek gelukkig steeds beter opsporen.
We weten echter ook dat het percentage leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen hoger ligt dan de bovengenoemde 4%. Als dyslexie onderzoekers en behandelaars onderstrepen we het belang van goed lees- en spellingonderwijs om dit percentage naar beneden te krijgen. Om deze reden werkt Instituut Nijenkamp dan ook nauw samen met scholen om preventieprojecten en goed onderwijs vorm te geven. In Twente zijn wij hiervoor inmiddels dan ook bij verschillende samenwerkingsverbanden tussen scholen en dyslexiezorgaanbieders betrokken.
Instituut Nijenkamp stelt zich achter de uitspraak van professor van der Leij: "dyslexie is wat overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden".
Al onze kanjers van leerlingen die zich getroffen voelen door de uitspraken in de pers dat 'dyslexie op te lossen is door harder te werken en meer te lezen' willen we een hart onder de riem steken. Dit doen zij namelijk al! Dyslexie bestaat wèl en dat is knap lastig!

Leren over leren

Vanochtend heeft het gehele studiebegeleidingsteam van Instituut Nijenkamp de kennis verdiept over studerend leren. Dionne en Angelique hebben de ochtend tot in de puntjes voorbereid zodat we geheel bijgepraat zijn over de laatste wetenschappelijke inzichten over effectief leren. Daarnaast hebben we met elkaar geoefend hoe we leerteksten van diverse schoolvakken het beste kunnen verwerken. Zo zijn er o.a. verschillende manieren van samenvatten geoefend. Ook hebben we besproken welke soort (overhoor) vragen we onze leerlingen het beste  kunnen stellen om hen te stimuleren om zichzelf zo actief mogelijk op te stellen. Het aanleren van studievaardigheden staat bij onze studiebegeleiding steeds centraal. Leidraad hierbij is het door onszelf ontwikkelde protocol studievaardigheid dat zijn nut inmiddels ruimschoots heeft bewezen. Studiebijeenkomsten zoals we die vanochtend hebben gehad zorgen ervoor dat we dit protocol steeds verder door kunnen ontwikkelen.
Het was een hele inspirerende ochtend en uit de evaluatie blijkt dat alle huiswerkbegeleiders heel veel zin hebben om het geleerde in de praktijk te brengen.

Een leerzame ochtend!

studieochtendVanmorgen heeft het team van Instituut Nijenkamp een studieochtend gehad met als onderwerpen;
Sleeplezen, executieve functies en deskundigheidsbevordering binnen de dyslexiebehandeling.
Alle verschillende dyslexiebehandelaars, orthopedagogen, remedial teachers
en psychologen hebben bij elkaar meegekeken aan de hand van video’s.
Ook zijn de bevindingen van het congres over Executieve Functies en de cursus Sleeplezen gedeeld.
Erg zinvol en leerzaam om op deze manier van en met elkaar te leren!

Het team van Instituut Nijenkamp wenst iedereen een fijn Paasweekend!

Congres Executieve Functies

Afgelopen donderdag zijn twee collega’s naar een congres geweest over executieve functies. Dit zijn cognitieve functies die ons denken
en ons gedrag sturen. In de ochtend werd ingegaan op verschillende wetenschappelijke studies.
Deze resultaten werden door de sprekers in de middag meegenomen om de praktische kant te belichten. We hebben tips gekregen
en ideeën opgedaan hoe we de verschillende executieve functies van kinderen en tieners kunnen ondersteunen binnen
de studiebegeleiding, dyslexiebehandeling en andere vormen van begeleiding bij leerlingen.

Kortom, het was een leerzame dag!

congres

Nationale Dyslexie Conferentie in Ede

Afgelopen woensdag zijn wij met een aantal collega's van Instituut Nijenkamp aanwezig geweest bij de Nationale Dyslexie
Conferentie in Ede.
Dit jaar stond de conferentie in het thema van veranderen, verbeteren en verbinden. Sprekers uit diverse werkvelden 
(waaronder Paul Leseman, Aryan van der Leij en Hans van Luit) hebben kansen besproken om leerlingen met dyslexie
nog beter te kunnen signaleren, behandelen en begeleiden. Thema’s zoals: visuele waarneming bij dyslexie,
effectieve hulpvormen voor radende lezers en hoogbegaafde leerlingen met dyslexie zijn onder andere aan bod gekomen.
Al met al een leerzame en inspirerende dag!
 

Misstanden rondom dyslexieverklaringen aan de kaak gesteld

In het tv-programma RamBam van 10 februari zijn op onthutsende wijze misstanden rondom het verstrekken van dyslexieverklaringen aan het licht gebracht.
Als in dyslexie gespecialiseerde orthopedagogische praktijk zijn wij heel blij dat deze jonge journalisten op deze wijze aangetoond hebben dat ouders en scholen goed moeten letten op met wie ze in zee gaan voor een dyslexie onderzoek. Met stijgende woede en plaatsvervangende schaamte hebben wij kennis genomen van 'collega's’ die schaamteloos op basis van veel te weinig informatie lukraak dyslexieverklaringen uitdelen.
De andere kant van de zaak, namelijk het feit dat leerlingen/studenten dyslexie (proberen) te simuleren, is voor ons helaas minder nieuw. Ook wij zijn in het verleden geconfronteerd met leerlingen die, in de bij ons bekende gevallen, door hun ouders of docenten opdracht hebben gekregen 'het niet zo goed te doen op de test'.
We spreken de hoop uit dat dit programma er mede voor gaat zorgen dat de misstanden rondom dyslexie zoveel mogelijk de wereld uit geholpen worden zodat de leerlingen met echte dyslexie niet de dupe worden van deze schandelijke praktijken!
 
 
 
 
 
 

We zijn weer begonnen!

De eerste week van het nieuwe jaar zit er bijna weer op.
Het team van Instituut Nijenkamp is het nieuwe jaar weer vol enthousiasme en motivatie begonnen.
Wij wensen iedereen veel geluk en gezondheid in 2016!