Home

Voor Ouders

home---ouders

Geen enkele ouder ontkomt eraan; soms heb je zorgen over de ontwikkeling van je kind. Dat kan zijn op het gebied van het gedrag of het leren. De deskundigen van Instituut Nijenkamp kunnen u en uw kind helpen. Kortdurende hulp waar het kan, intensief als het moet.
 

Voor Scholen en Verwijzers

home---verwijzers

U bent docent, huisarts of anderszins professioneel betrokken bij kinderen en jongeren. U heeft een vraag over uw leerling, cliënt of organisatie. U wilt snel een deskundig antwoord met heldere, uitvoerbare adviezen.
Dan is Instituut Nijenkamp uw partner in hulpverlening. Of het nu gaat om dyslexiezorg, leerproblematiek, sociaal-emotionele problemen of deskundigheidsbevordering van uw schoolteam, de specialisten van Instituut Nijenkamp staan paraat om samen met u het probleem aan te pakken.
 

Voor Kinderen en Jongeren

home---kinderen-en-jongeren

Je wilt dit jaar graag overgaan, maar het leren lukt maar niet. Je doet goed je best maar toch vallen je cijfers tegen. Als je thuis komt lukt het maar niet om aan je huiswerk te beginnen. Het leren gaat niet zo lekker, je wilt graag hulp.
 
Kies voor succes, kies voor goede en leuke begeleiding! Kies voor bijles en huiswerkbegeleiding.
 
 
 • Onze missie

  Kinderen en jongeren helpen om zichzelf te ontwikkelen, dat is en blijft onze passie! Of het nu gaat om ondersteuning bij leerproblemen, hulp bij gedragsproblemen of ondersteuning van docenten en docententeams, op onze gedreven en deskundige inzet kunt u rekenen.

  Onze manier van werken

  Ouders, leerkrachten, intern begeleiders, schoolteams, huisartsen en andere hulpverleners kunnen een vraag stellen aan ons. Wij zoeken binnen ons team naar een passend antwoord. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.
  Instituut Nijenkamp is erkend door het Kwaliteitinstituut Dyslexie (KD) en de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSI). Hiermee is onze kwaliteit gewaarborgd!
   

  Wie zijn wij

  Wij werken in een multidisciplinair team waardoor wij vrijwel altijd de juiste hulp kunnen bieden. Onze medewerkers houden hun kennis en vaardigheden op peil door deel te nemen aan regionale en landelijke intervisiegroepen, het volgen van bij- en nascholing, het bezoeken van congressen en regelmatig onderling overleg.
  Het team bestaat uit orthopedagogen-generalisten, orthopedagogen, een gz-psycholoog, een kinder&jeugdpsycholoog, een ontwikkelingspsycholoog, een onderwijskundige, remedial teachers, logopedisten, vakdocenten en ondersteunende krachten. Allen hebben een ding gemeen: de wil om anderen te helpen zichzelf sterker te maken! Benieuwd welke gezichten hierbij horen? Bekijk de portretten van alle medewerkers.

  Wachtlijst


  Een schooljaar heeft zijn eigen ritme dat o.a. afhankelijk is van schoolvakanties en meetmomenten in het leerlingvolgsysteem.
  Daardoor zijn er sterke schommelingen in onze aanmeldingsstroom en kunnen ook wachttijden sterk schommelen.
  Onderstaande wachttijden zijn daarom indicaties.
  GBGGZ:
  aanmeldingswachttijd: acht weken
  behandelingswachttijd: twaalf weken
  Vergoede dyslexiezorg:
  intake: binnen vier weken
  onderzoek: binnen drie maanden na goedkeuring leerlingdossier
  behandeling: vier weken na afronding diagnostiektraject
  Orthopedagogische ondersteunende begeleiding / maatwerkvoorziening
  intake: binnen vier weken
  behandeling: binnen twee weken tot zes maanden
  Huiswerkbegeleiding: vol, wachttijd meerdere maanden
 • Aanmelden

  Aanmelden kan het hele jaar door. Om aan te melden moet een aanmeldingsformulier worden ingevuld. Het juiste formulier vindt u op de pagina met downloads.
  Voor vragen over de diensten verwijzen we u naar de webpagina van de betreffende dienst. U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier. Natuurlijk zijn wij ook telefonisch bereikbaar voor uw vragen: 0546-538500.
   

  Vakantieplanning

  Tijdens de schoolvakanties en feestdagen zijn wij gesloten, klik hier voor het vakantierooster van schooljaar 2018-2019. Het vakantierooster vindt u dan onder het kopje 'Formulieren'. 


  Regelingen & Procedures


  Wij hanteren algemene voorwaarden en huisregels. De algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen. De algemene voorwaarden vindt u dan onder het kopje 'Formulieren'. De huisregels (met name van toepassing voor de leerlingen in de studiebegeleiding) worden bij de aanmelding overhandigd.
 • Openingstijden

  Maandag tot en met vrijdag: 08.30 uur – 18.00 uur
  Huiswerkbegeleiding: 12.00 uur – 18.00 uur
  Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn wij gesloten.

  Kaart en routebeschrijving

  Ons instituut is op verschillende manieren te bereiken.
  Klik hier voor de routebeschrijving voor de auto en het openbaar vervoer.

  Parkeren

  Instituut Nijenkamp beschikt over een ruime parkeergelegenheid. Deze is bereikbaar via de poort aan de linkerzijde van ons pand. De scheiding met het terrein van onze buren herkent u aan de groenstrook.
  Voor halen en brengen van leerlingen kunt u gebruik maken van de parkeerstrook voor ons pand (maximale parkeertijd 15 minuten).